Toyota Hiace 2001 Bán Tải 6 Ghế

  • Toyota Hiace 2001 Bán Tải 6 Ghế
Tên xe : Toyota Hiace 2001 Bán Tải 6 Ghế
Giá bán : 170,000,000 VNĐ

Đời 2001

Màu Bạc

Đã Hoán cải bán tải 6 Ghế

Không bị hạn chế giờ trong thành phố

Giao Ngay

Liên hệ 091 666 5253 Khánh